Parkering er gratis fra 15 Januar inntil videre.

Når Nordkapphallen er åpen henvender man seg i resepsjonen for å løse billett for gratis parkering.

Utover disse åpningstidene er parkeringsbillett ikke nødvendig