Sårbar skjønnhet

Naturen på Nordkapp gir sterke opplevelser, men den er også sårbar. Sjeldne planter med kort vekstsesong. Arktiske dyr og fugler trenger beskyttelse. Naturen har bare noen få måneder å gjøre det på. Gi den en mulighet – vis hensyn. All ferdsel utenfor oppmerkede stier krever derfor ekstra oppmerksomhet.


Bruk av Nordkapp

Det er viktig for oss at naturen rundt Nordkapp beskyttes. Det er særlig viktig ved ferdsel og overnatting i telt eller bobil. Vi ber derfor alle våre gjester behandle naturen på samme måte de gjerne vil finne den.


Fem enkle regler

1.     Bygging av steinvarder ødelegger jordsmonn og vegetasjon og er derfor ikke ønskelig.

2.     Ikke plukk planter eller fugleegg. Disse kan være truet.

3.     Ikke etterlatt søppel eller gjenstander i naturen.

4.     Motorisert ferdsel utenfor vei eller anvist parkeringsplass er ikke tillatt.

5.     Vi vil på det sterkeste fraråde klatring i fjell på Nordkapp. Løsmasser og porøs steinkvalitet gjør dette
         livsfarlig. Ferdsel utenfor inngjerdet område er forbudt.


Takk for at du bryr deg

Vi setter stor pris på at du tar ansvar. Det er viktig for oss at sårbar og arktisk natur beskyttes. Vi ser frem til ditt besøk - velkommen til Nordkapp.