Klima

Nordkapp befinner seg i en såkalt subarktisk klimasone. Likevel er temperaturen høyere vinterstid enn andre steder på tilsvarende breddegrad. Årsaken er Golfstrømmen. Det varme vannet gir isfrie havner og rike fiskerier om vinteren.


Alpin vegetasjon

Vegetasjonen er rik og variert tross en kort vekstsesong. Nordkapp ligger nord for tregrensen, men har hundrevis av planteslag. Noen av dem svært sjeldne. Typisk fjellflora vokser gjerne nede ved havet.


Dyr og fugleliv

Et av Europas største fuglefjell ligger i nærheten av Nordkapp. Du finner blant annet havørn og lundefugl der. Du finner også mink, oter, hare og røyskatt. I sommerhalvåret fra april til september beiter reinsdyr rundt Nordkapp.


Nordlys og Midnattsol

Lyset bærer preg av store kontraster. 24 timer med dagslys om sommeren, polarnatt om vinteren. Det er alltid noe å se på, fra spektakulært nordlys som fyller himmelen, til solskinn midt på natten.


Velkommen til Nordkapp!